Informazioa

MULTIKIROLAK – TEMPORADA 2014/2015

OROKORRA
 • Multikirolak 2005, 2006, 2007 eta 2008an jaiotako jokalarientzako bideratuta dago.
 • Bai joan den urtean parte hartu zuten jokalariek eta baita berriek ere, guztiek bete beharko dute izena emateko inprimakia: Sakatu HEMEN
GENERAL
 • Multikirolak esta orientado para jugadores nacidos en el 2005, 2006, 2007 y 2008.
 • Tanto los jugadores que participaron la temporada pasada como los nuevos deberán rellenar el formulario de inscripción: Pinchar AQUÍ

COMIENZO DE LA ACTIVIDAD / EKINTZAREN HASIERA

 • 20 de Octubre / Urriak 20
 • Horario / Ordutegia: de 10:30 a 12:00 
KUOTA

 • Igandeetan egiten dugun Multikirolak proiektua finantzatu ahal izateko helburuarekin, jakinarazten dizuegu jardueraren autofinantzaziorako kuota ordaindu beharko dela (kirolarien asegurua, monitoreak, materiala..). Kuota hori 2013/2014 ikasturte osorako da.
 • Partehartzaileko 100€-ko kuota finkatu da, 2013/2014 denboraldian zehar egingo ditugun jarduera guztietan parte hartzeko eskubidea eskaintzen duena.
 • Kopuru hori Laboral Kutxako kontu zenbaki honetan ordaindu beharko da: 3035 0186 11 1860025451.
 • Jokalariaren izen-abizenak adierazi beharko dituzue, eta diru-sarrera 2013ko urriaren 31 baino lehenago egin beharko duzue derrigorrez. Ordainketa egin eta gero, posta elektronikoz bidali kopia bat edo eskura eman jardueraren arduradunei.
 • Igandeetako jardueran anai-arrebak diren bi parte hartzaile baldin baleude, kuota bietatik bakarra ordaindu beharko litzateke.
 • Horretaz gain, gogorarazi behar dizuegu egitura hori antolatzaileek irabazi asmorik gabe asmatutakoa dela, hau da, partehartzaile guztiei kobratutako diru-kopurua proiektua bera autofinantzatzeko BAKAR BAKARRIK erabiliko da.

SAIOEN DINAMIKA

 • Eguna: Igandeetan.
 • Ordua: 10:30etik 12:00etara.
 • Egutegia: Saioak igandeetan garatuko dira, jaiegun, zubi, eta abarrekin egun beraietan egokitutako guztiak saihestuz. Bertaratzerik ez duten parte hartzaileek ez dute arduradunei jakinarazi beharrik izango, izan ere, jarduera bertaratu direnekin egingo baita.
 • Iraupena: 1h 30m inguru.
 • Lekua: Gobela kiroldegia (futbol zelaia, saskibaloiko kantxa, frontoia...).
CUOTA

 • Con el fin de posibilitar la financiación del proyecto de Multikirolak que llevamos a cabo los domingos, os comunicamos se deberá abonar una cuota destinada a la autofinanciación de la actividad (seguro deportistas, monitores, material..). Esta cuota es para todo el curso 2013/2014.
 • Se ha establecido una cuota de 100€ por cada participante, que da derecho a tomar parte en las diferentes actividades que realizaremos durante la temporada 2013/2014.
 • Dicha cantidad deberá ser abonada en la cuenta de la Caja Laboral con número: 3035 0186 11 1860025451.
 • Deberéis indicar el nombre y apellidos del jugador, y el ingreso deberá realizarse obligatoriamente antes del 31 de octubre de 2013. Una vez realizado entregar una copia vía correo electrónico o en mano a los responsables de la actividad.
 • En caso de que en la actividad de los domingos haya participantes que sean hermanos, solo se deberá pagar una de las cuotas.
 • Asimismo, recordaros que esta estructura está ideada sin ánimo de lucro por parte de los organizadores, es decir, la cantidad cobrada a todos los participantes será destinada EXCLUSIVAMENTE a la autofinanciación del propio proyecto.


DINAMICA DE SESIONES

 • Día: Domingos.
 • Hora: De 10:30 y las 12:00
 • Calendario: Las sesiones se desarrollarán los domingos evitando aquellos que coincidan en fechas festivas, puentes, etc. Los participantes que no puedan asistir no deberán informar a los responsables ya que la actividad tendrá lugar con aquellos que acudan.
 • Duración: 1h 30m apróx.
 • Lugar: Polideportivo de Gobela (campo de fútbol, de baloncesto, frontón...).